Klauzula RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danychosobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuje się iż:

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Iga Sadowska-Wilczyńska Eclair Nail Studio z siedzibą w Poznaniu (61-501) przy ul. Zmartwychwstańców 11/2, NIP 7831612034, REGON 301034109 (dalej jako „Administrator”).

2. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu oceny możliwości podjęcia współpracy z Administratorem – na podstawie Twojej zgody tj. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.


3. Twoje dane osobowe mogą być przekazane podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi prawne, księgowe, marketingowe, kurierskie, informatyczne.


4. Twoje dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia Twojej zgody. W przypadku podjęcia współpracy Twoje dane przechowywane będą na innej podstawie prawnej tj. niezbędność do wykonania umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.


5. W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych przysługują Ci następujące uprawnienia:

- prawo dostępu do danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,

     - prawo przeniesienia danych do innego administratora,
      - prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych; cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
      - prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych – w przypadku uznania, że dane są przetwarzanie w sposób sprzeczny z prawem.

6.   Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konsekwencją ich niepodania jest brak możliwości oceny współpracy z Administratorem.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Wypełnij poniższy formularz zgłoszeniowy.

Pola oznaczone (*) są polami obowiązkowymi.


Po pozytywnym ocenie i weryfikacji otrzymasz od nas przygotowaną ofertę współpracy dystrybucyjnej.